Bostdorp Traning en Coaching

Bostdorp Training en Coaching
Het begin is, er de rest een kwestie van ontwikkelen
Ga naar de inhoud

Welkom op onze site

Wij verzorgen training, coaching en mediation in teamverband en individueel. Waarbij onze kracht voornamelijk in leiderschap en team ontwikkeling te vinden is.Onze trainingen en coachingstrajecten geven mensen en teams inzicht in de diverse (groeps)processen, hun eigen rol, verantwoordelijkheden en leerpunten. Waarbij we ook direct aangeven dat we als partner willen optreden voor ons betekend dat dat we een langere relatie met onze klanten aangaan.Dit doen we omdat we geleerd hebben dat onze interventies dan veel duurzamer zijn. En altijd samen kijken wat de beste oplossing is voor uw wens.


Onze unieke meerwaarde

Natuurlijk geven wij training en coaching inhouse en op de bekende locaties maar; Wij hebben ook de unieke mogelijkheid interactie tussen mensen en binnen teams te laten ervaren en te verbeteren door ervaringsleren. Dit doen we met behulp van outdoor en hiking in eigen beheer. Wij zijn in bezit van veel outdoormaterialen en kunnen dit op alle locaties inzetten zowel binnen als buiten.

Ervaringsleren  is een uniek trainingsmiddel dat wij inzetten om de interactie tussen mensen zichtbaar te maken. Als onderdeel van de (team)training gaat de groep – meestal een halve dag – naar buiten. Leidinggevenden en teamleden doen samen bepaalde oefeningen om hun gewoontes en gedragingen duidelijk te krijgen. Praten over communicatie en samenwerking is belangrijk, maar fysiek ervaren versnelt de ontwikkeling. Het helpt problemen sneller herkennen en geeft concrete leerpunten voor de bijdrage die ieder aan het team levert. Ervaringsleren is voor alle medewerkers, ongeacht hun fysieke gesteldheid.
Ons specialisme
leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, persoonlijke groei, groei in leiderschap, ervaringsleren, verbetering in communicatie en omgaan met agressie en emotie op de werkvloer.

Ons uitgangspunt
Mensen en teams hebben al veel mogelijkheden in zich. Immers "het begin is er, de rest, een kwestie van ontwikkelen". Wij helpen graag de mogelijkheden te ontwikkelen.
Over ons

Fred Bostdorp gaat voor kwaliteiten van mensen. Door zijn onorthodoxe manier van trainen brengt hij teams en mensen tot leven. Hij moedigt mensen aan zichzelf te zijn en helpt hen het beste uit henzelf te halen. Hij is confronterend, maar zonder te (ver)oordelen.

Het effect dat hij nastreeft is verbetering van leiderschaps skills, communicatie en samenwerking binnen teams, maar ook het beter omgaan met lastige situaties zoals b.v. agressie of persoonlijke vraagstukken.
Als oud-topsporter in shorttrackschaatsen combineert hij fysieke outdooroefeningen met het trainersvak. Daarbij komt zijn ervaring als (project)manager goed van pas en kent hij de weg van medewerker tot manager persoonlijk.


Fred wordt gedreven door:

 • Verhoging van de effectiviteit van teams en organisaties.

 • Betrokkenheid bij de mensen die hij traint en coacht.

 • Het inzetten van zijn kennis en ervaring als coach, trainer, oud-topsporter en manager

 • Het werken aan autonomie van mensen.

 • Mensen aanmoedigen zich te ontwikkelen door hen te bevragen en uit te dagen en hen tegelijkertijd in hun waarde te laten.            

Onze Trainingen, coaching of andere ondersteuning is altijd maatwerk. Daarom is een goed intakegesprek van groot belang om helder te krijgen waar u behoefte aan heeft en of training, coaching dan wel mediation een passende oplossing biedt. Of misschien moet er wel heel wat anders gedaan worden, hier bij zijn wij graag uw partner ook als onze interventie op dit moment niet de oplossong zou zijn.

Het intake gesprek zal gevoerd worden met Fred Bostdorp u spreekt dus direct met de specialist.
In dit gesprek zoeken we uit of er een samenwerking opgezet kan worden, pas dan zal er een offerte gemaakt worden. Als de in de offerte voorgestelde oplossing akkoord is, zal er in samenspraak overgegaan worden tot uitvoering van de gekozen oplossing.

Tijdens het proces zal er regelmatig tijd gemaakt worden om te evalueren en eventueel aan te passen. Wij zijn alleen tevreden als u dat bent en we daadwerkelijk een duurzaam resultaat zien dat is altijd onze drive.
Het is onze missie om onze training en coaching beschikbaar te stellen voor alle mensen. En daarmee de kwaliteit van leven dusdanig te verbeteren. Het maakt niet uit waar u werkt of wat uw opleidingsniveau is. Wij zijn ervan overtuigt dat alle mensen te ontwikkelen zijn. Zoals onze slogan luid Het begin is er en de rest een kwestie van ontwikkelen.

Wij bieden duurzame oplossingen, door uw organisatie te leren ontwikkelen. Een enkele trainings impuls is meestal niet de oplossing voor uw organisatie. Wij creëren kansen voor alle medewerkers om voor langere tijd toegevoegde waarde te hebben en houden.Wij werken maatschappelijk verantwoord en ondernemen duurzaam. Dat uit zich in de visie en de resultaten die we opleveren, de bewuste manier van werken met respect voor mens en natuur en een aantal activiteiten om de wereld iets leefbaarder te maken.

De toekomst van u/ uw medewerkers in onze handen. Wat merkt u daarvan?

Onze dienstverlening kenmerkt zich door duurzaamheid.
 • het stimuleren van een lerende organisatie
 • het aanbieden van maatwerk
 • duurzame visie op People oftewel HR-beleid
 • kwaliteit
 • alle trainers/coaches zijn erkend en gecertificeerd in diverse methodieken.
 • transparantie in omgang, training, offerte en factuur
Privecy statement


Trainingen
Samenwerken is een uitdaging die veel voldoening kan geven aan mensen. Maar samenwerken kan ook wrijving veroorzaken. Elke organisatie en ieder teamlid varen wel bij een goede samenwerking binnen het team. Wat maakt een team goed? Als mensen elkaars kwaliteiten zien en benoemen en inzetten voor het hele team. Maar soms loopt het in het team niet lekker, wordt er een nieuw team samengesteld of worden teams samengevoegd. Er kunnen spanningen ontstaan en op den duur worden mensen steeds ongelukkiger in hun werk. Dat heeft invloed op elkaar en op het resultaat.

Met onze teamtraining willen wij voor uw team de zon weer laten schijnen door teamleden te helpen zoeken naar hun innerlijke motivatie voor wat ze doen en die in te zetten voor elkaar. Daarbij draait het erom uzelf te leren kennen en elkaar, zodat u kunt omgaan met elkaars (eigen)aardigheden. Dat u elkaar kunt aanvullen en versterken, respecteren en vertrouwen. Met elkaar helder communiceren, afspraken maken en grenzen aangeven. Wanneer uw team hiermee aan de gang gaat, ontstaat er veiligheid om uzelf te kunnen zijn. Deze teamtraining  houdt u een spiegel voor en bouwt u en het hele team op. Want het begin van uw team is er al, de rest is een kwestie van ontwikkelen.

Indien nodig kunnen wij voor de deelnemers individuele coaching verzorgen.
Onze  leaderschip training is een uitdagende en resultaatgerichte training voor leidinggevenden/managers op alle niveau's. Effectief leiderschap en de ontwikkeling van je leidinggevende kwaliteiten staan centraal in deze leiderschapstraining. Je leert je persoonlijke waarden en kwaliteiten te mobiliseren en uit te bouwen, en brengt opgedane inzichten direct in de praktijk. De deelnemers inspireren en motiveren elkaar en maken zich andere, effectievere en nieuwe vormen van communicatie, interactie en leidinggeven eigen. Want hoewel er ruimte is voor ‘tips en trucs’, bieden wij je graag meer.Wat heb je aan onze leaderschip training?
Je dagelijks functioneren verbetert doordat je jezelf beter leert kennen, je kennis verdiept, je concrete vaardigheden ontwikkelt en je talenten en valkuilen onderzoekt. Je vergroot je invloed en versterkt je leiderschap omdat je werkt vanuit je persoonlijke visie en waarden. Je hanteert je eigen stijl en wordt een complete, professionele manager en effectief leider. Je vindt en houdt een betere balans en kunt onnodige stress voorkomen. Daar zijn je medewerkers, de organisatie, maar vooral jijzelf bij gebaat.

Is deze training wat voor jou?
Onze leaderschip training is een management training voor leidinggevenden: je stuurt medewerkers aan, voert functioneringsgesprekken, bent verantwoordelijk voor de resultaten van een team of afdeling, etc. Je bent er klaar voor om een flinke sprong vooruit te maken in je leiderschap. Je ziet de meerwaarde van een zeer gevarieerde groep (max. 8 personen), en vindt het leuk om met en van elkaar te leren. We vragen van onze deelnemers een actieve inzet. Je bent bereid zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leerdoelen te nemen. Wij weten uit ervaring dat de investering die je doet ruimschoots wordt gerechtvaardigd door de duurzame verbetering van je managementkwaliteiten en leiderschap
Coaching volgens Wikipedia

Coaching is the process of helping people identify and achieve personal goals through developing skills and attitudes that lead to self-empowerment. coaching generally deals with issues such as work–life balance and career changes, and often occurs outside the workplace setting.


Hoe wij het zien:

Wanneer u zich afvraagt of u wel op de juiste plek zit, bij de juiste organisatie of de juiste dingen in het leven doet, kunt u bij ons terecht voor personal coaching. Het kan zijn dat u, naar aanleiding van een functioneringsgesprek zoekt naar een nieuwe uitdaging, door een teamtraining andere kanten van uzelf ontdekt die u wel zou willen ontwikkelen Of een goede vriend u al langere tijd ongelukkig ziet. Door middel van coaching proberen wij samen antwoorden te zoeken op uw vragen en kijken wij naar uw kwaliteiten en uw (on)mogelijkheden. Het kan zijn dat u erachter komt dat een er een nieuwe stap nodig is. Maar het kan ook zijn dat u met een kleine aanpassing weer verder kunt.
Wanneer u zich afvraagt of u wel op de juiste plek zit, of bij de juiste organisatie, kunt u bij ons terecht voor loopbaancoaching. Het kan zijn dat u naar aanleiding van een functioneringsgesprek zoekt naar een nieuwe uitdaging. Of door een teamtraining andere kanten van uzelf ontdekt die u wel zou willen ontwikkelen. Bij loopbaancoaching  proberen wij antwoorden te zoeken op uw vragen en kijken wij naar uw kwaliteiten en uw mogelijkheden. Het kan zijn dat u erachter komt dat een andere functie of een andere organisatie beter bij u past op dit moment. Maar het kan ook zijn dat u met een kleine aanpassing in uw werkpakket weer gelukkig bent in uw huidige functie.

Wij zetten mediation vaak in als een team niet meer functioneert doordat de teamleden niet meer met elkaar in gesprek kunnen gaan of de relatie tussen leider en een medewerker ernstig onder druk staat waarbij nog geen arbeidsconflict is opgetreden.\

Wat is Mediation?
Bij mediation begeleidt een onafhankelijke bemiddelaar - de mediator - u om samen met de andere partij uw conflict op te lossen. De mediator ondersteunt u en de andere partij om alle belangen en standpunten helder te krijgen. Hij zal zelf geen standpunt innemen, maar helpt u om samen in gesprek te komen en te blijven, om tot een oplossing te komen.

Voor alle conflicten
In principe lenen alle grote en kleine(re) conflicten zich voor mediation, zoals arbeidsgeschillen, familiezaken, burenruzies, consumentenzaken en conflicten met de overheid. Het maakt niet uit welke partijen erbij betrokken zijn, zoals  particulieren, kleine en grote ondernemingen en organisaties, overheden en semi-overheden.                      
Mediation naast rechtspraak
U kunt zelf kiezen voor mediation, maar het kan ook zijn dat de rechtbank of het gerechtshof waar uw procedure loopt, u wijst op de mogelijkheid van mediation. Bij  mediation kunt u ook niet-juridische aspecten in uw oplossing betrekken. Dat is in een juridische procedure niet mogelijk.
Mediation biedt de meeste kans op een oplossing als u

 • de oplossing in eigen hand wilt houden omdat u de relatie met de andere partij wilt behouden of goed wilt afsluiten.
 • een maatwerkoplossing zoekt omdat de juridische beslissing niet alles kan oplossen.
 • bereid bent om met de andere partij te overleggen en te onderhandelen.

Bij mediation is het mogelijk conflicten waarvoor verschillende gerechtelijke procedures lopen, in één keer op te lossen en mediation kan goedkoper uitpakken dan een juridische procedure.
Onze unike meerwaarde Outdoor en Hiking in eigen beheer
Outdoor / Ervarings leren

Een uniek trainingsmiddel dat wij in eigen beheer kunnen inzetten is outdoortraining om de interactie tussen mensen zichtbaar te maken. Als onderdeel van de teamtraining gaat de groep – meestal een halve dag – naar buiten. Leidinggevenden en teamleden  doen samen bepaalde oefeningen om hun gewoontes en gedragingen duidelijk te krijgen. Praten over communicatie en samenwerking is belangrijk, maar fysiek ervaren versnelt de ontwikkeling. Het helpt problemen sneller herkennen en geeft concrete leerpunten voor de bijdrage die ieder aan het team levert. Outdoortraining is voor alle medewerkers, ongeacht hun fysieke gesteldheid.
Hiking
Bij Hiking gaat het team samen met kaart en kompas op weg. Onderweg zal het team geconfronteerd worden met diverse opdrachten. De duur van de hiking is normaal gesproken een dag en wordt georganiseerd in een bosrijke omgeving dan wel een omgeving die door de klant gevraagd wordt.

De afstand die gelopen wordt varieert maar is gemiddeld 20Km. Hiking wordt vaak aan het einde van een management ontwikkel of teambuildingstraject ingezet. Maar is ook een prima middel om een verdieping slag te maken met uw bestaande (directie) team. Tijdens de hiking zal er een trainer met het team meelopen en het team constant van Feedback voorzien. De outdoor opdrachten worden begeleid door outdoortrainers.
Support wij geven uw training of vergadering meerwaarde

Dagenlang binnen zitten en vergaderen heeft bijna nooit het gewenste resultaat. Wij kunnen u ondersteunen met een leerzame, energie en inzicht gevende onderbrekingen. Hier zetten wij meestal een of meerdere kleine outdoor oefeningen voor in, uiteraard passend met het onderwerp van de vergadering. De duur van de interventie is meestel 1 tot 2 uur, afhankelijk van uw wensen, waarna u met energie en nieuwe inzichten verder gaat met uw vergadering.


Onze rol is ondersteunend aan de voorzitter en geven desgewenst feedback. Wij zorgen voor de middelen en hebben jaren lange ervaring met outdoor trainingen om de interventie tot een geslaagde en leerzame te laten zijn.

Om uw trainingen nog meer rendement geven is het mogelijk dat wij optreden als outdoor instructeur. Wij ondersteunen uw/de trainer en geven desgewenst feedback. Wij zorgen voor de middelen en hebben jaren lange ervaring om de outdoor training tot een geslaagde en leerzame event te laten zijn. Ook levert de outdoor training genoeg  inputl voor het vervolg van de training.
Hoe wij tegen outdoor training/ervaring leren aan kijken:
Het is een uniek trainingsmiddel dat wij inzetten om de interactie tussen mensen zichtbaar te maken en noemen dit ervaringsleren. Als onderdeel van de (team)training gaat de groep – meestal een halve dag – naar buiten. Leidinggevenden en teamleden doen samen bepaalde oefeningen om hun gewoontes en gedragingen duidelijk te krijgen. Praten over communicatie en samenwerking is belangrijk, maar fysiek ervaren versnelt de ontwikkeling. Het helpt problemen sneller herkennen en geeft concrete leerpunten voor de bijdrage die ieder aan het team levert. Outdoor training is voor alle medewerkers, ongeacht hun fysieke gesteldheid.
Theoretische modellen
Hier zijn wij in gecertificeerd en maken we onder andere gebruik van
Alleen trainers/coaches met een Lifo® accreditatie mogen een evaluatie training of coaching uitvoeren. Bij ons is Fred Bostdorp sinds 2008 gecertificeerd.
Over de Lifo®-methode. Meer dan 100.000 leidinggevenden en professionals in Nederland gebruiken de Lifo®-methode dagelijks om hun communicatie en samenwerking doeltreffender te laten verlopen. Wereldwijd heeft deze methode zijn bruikbaarheid bewezen in het bedrijfsleven, bij overheidsinstanties en andere organisaties.

De basis van de Lifo®- methode is inzicht verkrijgen in uw  persoonlijke gedragsstijl. En deze beter leren toepassen en productief maken. Daarnaast leert u gedragsstijlen van anderen herkennen. Daardoor krijgt u begrip en respect voor het gedrag van anderen, ook als ze een andere gedragsstijl dan de uwe hebben. Het doel is de gemeenschappelijke sterkten effectiever te benutten, zonder waardeoordeel over elkaars gedragsstijl. Iedere gedragsstijl is goed. Waar het om gaat is deze op zo’n manier te hanteren dat de communicatie en daarmee de prestaties van individuen en teams verbeteren: betere samenwerking, doeltreffende besluitvorming en effectieve probleemoplossing.
Alles draait om goede communicatie. Hoe bekwaam en vaardig mensen in organisaties ook zijn, toch is er regelmatig sprake van frustratie en daaruit voortvloeiend, stress. Wat zorgt ervoor dat er zo vaak zand blijkt te zitten in deze zorgvuldig opgebouwde raderwerken? Gebrekkige communicatie. Bij gebrekkige communicatie steken problemen de kop op. Er ontstaan misverstanden zodra een manager, collega of klant een onderwerp benadert op een manier die niet de uwe is. Of andersom. Dit onbegrip in communicatie ligt aan de basis van ergernis, conflicten of stress in organisaties. Het is van groot belang deze risico’s vroeg te onderkennen, of beter nog, te voorkomen, om uw doelen te realiseren.

LIFO staat voor Life Orientations en helpt u uw persoonlijke gedragsvoorkeuren te ontdekken, in gewone en in spannings- of conflictsituaties. Met behulp van een vragenlijst worden vier basisgedragsstijlen in kaart gebracht. Ieder individu beschikt over deze vier gedragsstijlen; de mate waarin en de combinatie van de stijlen, maakt elke persoon uniek. De uitkomsten van de vragenlijst  vormen de bouwstenen van diverse Lifo®- leerprogramma’s die u strategieën aanreiken om uw sterkten beter toe te passen in de interactie en communicatie met anderen.

Een korte introductie van de vier basisgedragsstijlen:
 • STEUNGEVEND/OPGEVEND. Iemand die bekend staat als hulpvaardig heeft soms de neiging zichzelf helemaal weg   te cijferen.
 • BEHEERSEND/OVERHEERSEND. Iemand kan met zoveel zelfvertrouwen aan de slag gaan, dat dit wordt ervaren als autoritair gedrag.
 • BEHOUDEND/AFHOUDEND. Iemand die zich gewoonlijk laat leiden door probleemanalyse en feitelijke onderbouwing, kan ook als besluiteloos worden ervaren.
 • MEEGEVEND/WEGGEVEND. Iemand kan zo flexibel zijn in zijn opstelling naar anderen, dat dit leidt tot inconsistent handelen.

De Lifo®-methode is zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals het plannen en uitvoeren van veranderingsprocessen, leidinggeven, analyseren en doorbreken van conflicten in organisaties, opheffen van latente spanningen, het samenstellen van (directie)teams, verhogen van de effectiviteit van communicatie binnen teams. De methode draagt ook bij aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Fred is in het bezit van een JTI®-accreditatie en mag JTI inzetten in trainingen/coachingen..

De Jungian Type Index (JTI®) is gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en ontwikkeld door de Noorse psychologen Hallvard E. Ringstad en Thor Ødegard. En geeft inzicht in iemands persoonlijke voorkeur en persoonlijkheidstype. De JTI® biedt zelfinzicht en inzicht in groeimogelijkheden. Er komen concrete aanknopingspunten uit om samenwerking en communicatie met anderen direct te verbeteren. Er is geen goed of fout. Het gaat om de volgorde van iemands voorkeuren en hoe deze optimaal te benutten.

Er zijn vier dimensies leiden uiteindelijk tot zestien verschillende typebeschrijvingen. We hechten grote waarde aan de persoonlijke uitleg van de uitkomsten van de JTI®. Dat maakt dan ook altijd onderdeel uit van onze tranig/coaching.
Zoals gezegd is JTI® is een methodiek, die mensen inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. DeJTI® wordt in veel verschillende sectoren ingezet, waarbij Bostdorp zich voornamelijk richt op de praktische invulling van de JTI® binnen deze verschillende sectoren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
 • Bedrijfsleven De JTI® wordt in het bedrijfsleven ingezet om mensen op hun goede plek te krijgen, om teams beter te laten functioneren en om de leidinggevende stijlen in kaart te brengen.
 • Onderwijs In het onderwijs wordt het als keuzevak ingezet, door studentenbegeleiders gebruikt bij het begeleiden van de studenten tijdens hun studie en stages en om de diverse leerstijlen in kaart te brengen van zowel de docenten als de studenten.
 • Sport In de sport om de afstemming coach – sporter te optimaliseren en om vanuit de bewegingen van de sporter praktische trainingsadviezen te kunnen geven op mentaal en fysiek terrein.Fred is in het bezit van een DISC® en drijveren -accreditatie. Hierdoor mag Fred DISC / drijfveren testen afnemen en inzetten bij trainingen of coachingen.


Het DISC model

DISC geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie. We laten allemaal een andere combinatie en intensiteit van de 4 DISC temperamenten, Dominant (rood), Interactief (geel), Stabiel (groen) en Consciëntieus (blauw) in ons gedrag zien. Ieders DISC stijl is hiermee uniek, niemand is dus alleen maar dominant of alleen maar blauw.

De oorsprong van DISC – William Moulton Marston
Het DISC model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People beschrijft hij zijn observaties. Hierin maakte hij onderscheid tussen actief en passief gedrag, en hoe mensen hun omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van de vier fundamentele gedragsstijlen van DISC.
Het DISC model zoals we het nu kennen

Het moderne DISC model bestaat uit twee assen. INDIRECT tegenover DIRECT en TAAKGERICHT tegenover MENSGERICHT.

De eerste as (INDIRECT/DIRECT) geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Ben je meer indirect (introvert) dan ben je wat bedachtzamer, rustiger, prikkelgevoelig en wil je even nadenken voordat je wat zegt. Ben je meer direct (extravert) dan geef je sneller antwoord, heb je prikkels nodig en ben je verbaal, en ook qua lichaamshouding, meer aanwezig.

De tweede as (TAAKGERICHT/MENSGERICHT) geeft aan hoe gunstig of wantrouwig iemand reageert op zijn omgeving. Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten, en wantrouw je de situatie enigszins totdat het tegendeel bewezen is. Ben je meer mensgericht (relaterend) dan kies je meer op gevoel en geef je eerder het vertrouwen aan anderen.

Het DISC model – 4 gedragsstijlen
Combineer je beide assen dan krijg je de 4 gedragsstijlen van het DISC model: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus, ieder met zijn eigen kleur.

 • Dominant extravert en controlerend: Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen.
 • Interactief extravert en relaterend: Hoe je omgaat met anderen (beïnvloeden van je omgeving).
 • Stabiel introvert en relaterend: Hoe je omgaat met verandering en het tempo hiervan.
 • Consciëntieus introvert en controlerend: Hoe je omgaat met regels, afspraken en beperkingen.

De drijfveren

Drijfveren beïnvloeden gedrag en actie en kunnen worden beschouwd als een enigszins ‘verborgen’ motivatie, omdat ze niet direct waarneembaar zijn. Inzicht in je drijfveren helpt je om erachter te komen WAAROM je bepaalde dingen doet. Drijfveren bepalen in belangrijke mate wat we belangrijk vinden in het leven en in wat voor situaties we geneigd zijn om in actie te komen. Waar gedrag iets zegt over de manier waarop je reageert en handelt (bijvoorbeeld doortastend of meer afwachtend), geven je drijfveren de reden aan en bepalen ze in belangrijke mate de richting van je gedrag. Om goed te kunnen functioneren, is het van essentieel belang dat je drijfveren matchen met je werkzaamheden. Dit stimuleert je passie, vermindert vermoeidheid, inspireert je en zal je motivatie verhogen.
 
Het IJsbergmodel van de Amerikaanse psycholoog David McClelland (1917-1998) geeft dit alles in een herkenbaar beeld weer. Het model kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen. Net zoals bij een ijsberg, bevindt het grootste deel zich onder water. Boven de waterlijn zit het zichtbare gedrag (DISC) en onder het water zit het “denken” en willen, dat het grootste deel bij mensen uitmaakt.

De 7 drijveren waar wij mee werken.

Esthetische Drijfveer: Vorm, Harmonie, Schoonheid, Balans                              
Esthetisch gedreven mensen streven naar balans, harmonie en het vinden van een vorm of schoonheid. Zij beoordelen dingen om zich heen op basis van symmetrie of harmonie met de omgeving. Ook milieuaspecten of “groene” initiatieven horen bij deze drijfveer.

Zakelijke Drijfveer: Geld, Praktische resultaten, Rendement
Zakelijk gedreven mensen zijn vaak op zoek naar financiële zekerheid of financiële onafhankelijkheid. Het gaat om praktische mensen die iets terug verwachten voor de investeringen of inspanningen die ze verrichten. Ze leggen vaak de nadruk op concrete, meetbare en praktische resultaten en beoordelen concepten, ideeën en voorwerpen vooral op basis van hun praktisch nut.
 
Individualistische Drijfveer: Onafhankelijkheid, Uniciteit
Individualistisch gedreven mensen hechten sterk aan een eigen unieke identiteit en aan vrijheid. Ze worden graag door anderen als onafhankelijk gezien en willen zich onderscheiden van anderen. Ze willen graag veel tijd en ruimte krijgen om zich vrij te kunnen uiten en hun werk naar eigen inzicht te kunnen invullen.
 
Politieke Drijfveer: Controle, Macht, Invloed
Politiek gedreven mensen streven ernaar om controle en invloed uit te kunnen oefenen op hun eigen lot en dat van anderen. Ze hechten belang aan status en macht. Mensen met een hoge score op deze drijfveer zijn competitief ingesteld en geven graag leiding aan andere mensen. Ze worden graag gezien als leider en willen invloed hebben op hun omgeving en hun succes.
 
Sociale Drijfveer: Altruïsme, Service, Anderen helpen
Sociaal gedreven mensen zijn bereid om andere mensen oprecht te helpen zonder dat zij hiervoor direct iets terug verwachten. Zij stellen hun tijd, middelen en energie ter beschikking aan anderen. In hun werk staan menselijke relaties centraal.
 
Ideële Drijfveer: Structuur, Principes, Routine
Ideëel gedreven mensen streven ernaar om hun leven te leiden volgens bepaalde principes, richtlijnen of systemen. Waarbij ze een duidelijke voorkeur geven aan orde, routine en structuur. Ze ontlenen zekerheid en houvast aan deze normen, principes, richtlijnen, structuren en routines.
 
Intellectuele Drijfveer:  Kennis, Begrip
Intellectueel gedreven mensen hebben de behoefte om te begrijpen, kennis te vergaren of de “waarheid” te ontdekken. Continu leren en kennis opdoen zijn voor hen vaak doelen op zich. Rationeel denken, redeneren en problemen oplossen zijn belangrijk bij deze drijfveer


Wilt u meer weten over onze DISC of drijverentraining neem dan contct met ons op.Fred heeft in 2018-2019 zijn opleiding tot opsteller genoten aan de accademie voor opstellingen en is door de academie gecertificeerd voor het uitvoeren van persoonlijke-bedrijfs-relatie-organisatie en ziekte opstellingen.
Onze werkwijze in opstellingen
Wij ontmoeten klanten die we zo goed mogelijk helpen vanuit onze professionele aanpak. De vraag van jou als klant is leidend, waarbij een groot deel van ons werk er uit bestaat de echte vraag helder te krijgen. bv  Wat maakt jou ongelukkig? Wat zit daaronder? We ontrafelen samen.
Jouw proces
Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellingenproces, waarbij we ingaan op jouw vraag en die van anderen in de groep. We gaan alleen in een opstelling zolang jij als onze klant ons daar toestemming voor geeft. Zodra je niet meer iinstemt, stoppen we meteen. Wij stellen ons niet op als therapeut, laat staan als (alternatief) arts. Jij blijft op elk moment zelf verantwoordelijk voor jouw proces.
Opstelling als ceremonie
Wij zien opstellingen als een coaching ceremonie. Wij begeleiden een transformerende ceremonie, zoals die eeuwenlang is uitgevoerd door medicijn mensen. Wij zijn persoonlijk aanwezig tijdens ons werk, dat betekent dat we transparant zijn over onszelf. We spreken ook onze eigen intuïtie, gevoelens en gedachten uit, zonder deze als waarheid te postuleren.
Wij zien de subjectieve beleving van de werkelijkheid als fenomenologische waarheid.
Er is geen objectieve waarheid. Wij volgen het verhaal van jou als klant.
Ethische Code
Wij zien ethiek als iets tussen mensen. De ethische code ligt bij ons in de unieke respectvolle kwaliteit van samen zijn tussen mensen. Leerlingen, opleiders, partners en medewerkers van Bostdorp training en coaching houden zich ook aan de ethische code van de NOBTRA. NOBTRA is de Nederlandse Orde van Beroeps Trainers; voor meer informatie kijk op www.nobtra.nl. Wij behouden ons het recht voor een sessie af te breken. Wij kunnen ‘fouten’ maken en willen daar graag van leren. Wij zijn aanspreekbaar als mensen. Wij vertrouwen erop dat als jou als klant of student iets niet zint, je ons dat vertelt, op de juiste plek en plaats.
Outdoor Training ofwel ervaring leren
Een uniek trainingsmiddel dat wij kunnen inztten is outdoor training om de interactie tussen mensen zichtbaar te maken. Als onderdeel van de teamtraining of leiderschap ontwikkel programma gaat de groep – meestal een halve dag – naar buiten. Leidinggevenden en teamleden doen samen bepaalde oefeningen om hun gewoontes en gedragingen duidelijk te krijgen. Praten over communicatie en samenwerking is belangrijk, maar fysiek ervaren versnelt de ontwikkeling. Het helpt problemen sneller herkennen en geeft concrete leerpunten voor de bijdrage die ieder aan het team levert. Outdoor training is voor alle medewerkers, ongeacht hun fysieke gesteldheid.
Bij Hiking gaat het team samen met kaart en kompas op weg.
Onderweg zal het team geconfronteerd worden met diverse opdrachten. De duur van de hiking is normaal gesproken een dag en wordt georganiseerd in een bosrijke/heuvelrijke omgeving dan wel een omgeving die door de klant gevraagd wordt.

De afstand die gelopen wordt varieert maar is gemiddeld 20Km. Hiking wordt door ons vaak aan het einde van een management ontwikkel of teambuildingstraject ingezet. Maar is ook een prima middel om een verdieping slag te maken met uw bestaande (directie) team. Tijdens de hiking zal er een trainer met het team meelopen en het team constant van Feedback voorzien. De eventuele outdoor opdrachten onderweg worden begeleid door outdoor trainers.
Heeft u vragen neem contact met ons op

Bostdorp Training Coaching

Lagendijk 3 (gebouw C ruimte 141)
1541 KA Koog aan de Zaan


KvK: 59003928

Terug naar de inhoud