JTI® - Bostdorp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

JTI®

Wat wij inzetten

Alleen trainers/coaches met een JTI®-accreditatie mogen een evaluatie uitvoeren. Bij ons is dit Fred Bostdorp.

De Jungian Type Index (
JTI®) is gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en ontwikkeld door de Noorse psychologen Hallvard E. Ringstad en Thor Ødegard. En geeft inzicht in iemands persoonlijke voorkeur en persoonlijkheidstype. De JTI® biedt zelfinzicht en inzicht in groeimogelijkheden. Er komen concrete aanknopingspunten uit om samenwerking en communicatie met anderen direct te verbeteren. Er is geen goed of fout. Het gaat om de volgorde van iemands voorkeuren en hoe deze optimaal te benutten.

Er zijn vier dimensies leiden uiteindelijk tot zestien verschillende typebeschrijvingen. We hechten grote waarde aan de persoonlijke uitleg van de uitkomsten van de
JTI®. Dat maakt dan ook altijd onderdeel uit van onze tranig/coaching.
Zoals gezegd is
JTI® is een methodiek, die mensen inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. DeJTI® wordt in veel verschillende sectoren ingezet, waarbij Bostdorp zich voornamelijk richt op de praktische invulling van de JTI® binnen deze verschillende sectoren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Bedrijfsleven De JTI® wordt in het bedrijfsleven ingezet om mensen op hun goede plek te krijgen, om teams beter te laten functioneren en om de leidinggevende stijlen in kaart te brengen.

  • Onderwijs In het onderwijs wordt het als keuzevak ingezet, door studentenbegeleiders gebruikt bij het begeleiden van de studenten tijdens hun studie en stages en om de diverse leerstijlen in kaart te brengen van zowel de docenten als de studenten.

  • Sport In de sport om de afstemming coach – sporter te optimaliseren en om vanuit de bewegingen van de sporter praktische trainingsadviezen te kunnen geven op mentaal en fysiek terrein.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu