Lifo® - Bostdorp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lifo®

Wat wij inzetten

Alleen trainers/coaches met een Lifo® accreditatie mogen een evaluatie training of coaching uitvoeren. Bij ons is Fred Bostdorp sinds 2008 gecertificeerd.
Over de Lifo®-methode. Meer dan 100.000 leidinggevenden en professionals in Nederland gebruiken de Lifo®-methode dagelijks om hun communicatie en samenwerking doeltreffender te laten verlopen. Wereldwijd heeft deze methode zijn bruikbaarheid bewezen in het bedrijfsleven, bij overheidsinstanties en andere organisaties.

De basis van de Lifo®- methode is inzicht verkrijgen in uw  persoonlijke gedragsstijl. En deze beter leren toepassen en productief maken. Daarnaast leert u gedragsstijlen van anderen herkennen. Daardoor krijgt u begrip en respect voor het gedrag van anderen, ook als ze een andere gedragsstijl dan de uwe hebben. Het doel is de gemeenschappelijke sterkten effectiever te benutten, zonder waardeoordeel over elkaars gedragsstijl. Iedere gedragsstijl is goed. Waar het om gaat is deze op zo’n manier te hanteren dat de communicatie en daarmee de prestaties van individuen en teams verbeteren: betere samenwerking, doeltreffende besluitvorming en effectieve probleemoplossing.
Alles draait om goede communicatie. Hoe bekwaam en vaardig mensen in organisaties ook zijn, toch is er regelmatig sprake van frustratie en daaruit voortvloeiend, stress. Wat zorgt ervoor dat er zo vaak zand blijkt te zitten in deze zorgvuldig opgebouwde raderwerken? Gebrekkige communicatie. Bij gebrekkige communicatie steken problemen de kop op. Er ontstaan misverstanden zodra een manager, collega of klant een onderwerp benadert op een manier die niet de uwe is. Of andersom. Dit onbegrip in communicatie ligt aan de basis van ergernis, conflicten of stress in organisaties. Het is van groot belang deze risico’s vroeg te onderkennen, of beter nog, te voorkomen, om uw doelen te realiseren.

LIFO staat voor Life Orientations en helpt u uw persoonlijke gedragsvoorkeuren te ontdekken, in gewone en in spannings- of conflictsituaties. Met behulp van een vragenlijst worden vier basisgedragsstijlen in kaart gebracht. Ieder individu beschikt over deze vier gedragsstijlen; de mate waarin en de combinatie van de stijlen, maakt elke persoon uniek. De uitkomsten van de vragenlijst  vormen de bouwstenen van diverse Lifo®- leerprogramma’s die u strategieën aanreiken om uw sterkten beter toe te passen in de interactie en communicatie met anderen.

Een korte introductie van de vier basisgedragsstijlen:

  • STEUNGEVEND/OPGEVEND. Iemand die bekend staat als hulpvaardig heeft soms de neiging zichzelf helemaal weg   te cijferen.

  • BEHEERSEND/OVERHEERSEND. Iemand kan met zoveel zelfvertrouwen aan de slag gaan, dat dit wordt ervaren als autoritair gedrag.

  • BEHOUDEND/AFHOUDEND. Iemand die zich gewoonlijk laat leiden door probleemanalyse en feitelijke onderbouwing, kan ook als besluiteloos worden ervaren.

  • MEEGEVEND/WEGGEVEND. Iemand kan zo flexibel zijn in zijn opstelling naar anderen, dat dit leidt tot inconsistent handelen.


De Lifo®-methode is zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals het plannen en uitvoeren van veranderingsprocessen, leidinggeven, analyseren en doorbreken van conflicten in organisaties, opheffen van latente spanningen, het samenstellen van (directie)teams, verhogen van de effectiviteit van communicatie binnen teams. De methode draagt ook bij aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu