Privacystatement - Bostdorp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT
WIE ZIJN WE?
Bostdorp Training en Coaching heeft als kernactiviteit het trainen, opleiden en coachen van medewerkers in organisaties. Onze drive is om talent te ontplooien en te bundelen zodat mensen en organisaties boven zichzelf uitstijgen. Of het nu om persoonlijke ontwikkeling, leiderschap- of teamontwikkeling gaat; wij bieden gerichte training en advies op maat.

Onze contactgegevens zijn:
·         telefoon: +31 (0)6 51687117
·         e-mail: Info@bostdorp.nl
·         website: www.bostdorp.eu, www.bostdorp.nl, www.bostdorp.com, www.outdoortrainer.nl
·         adres: Diemerzeedijk 76U
1087 SM Amsterdam
WAAROM DIT STATEMENT?
Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen voldoen wij aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens.
In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op, wij zijn te bereiken via info@bostdorp.nl of telefonisch 06-51687117.
1. SOORTEN GEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou: contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres gekoppeld aan bij ons gevolgde opleidingen.
2. DOELEN VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS
2.1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
- het inschrijven voor trainingen of opleidingen;
- het beheren van onze relatie met klanten en bezoekers;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van
statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het, binnen het kader van de relevante wetgeving, toesturen van
nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante
 trainingen en ontwikkelingen;
- het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die
 samenhangen met de bedrijfsvoering van Bostdorp Training en Coaching.
3. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS
3.1 Wij gebruiken de volgende rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:
Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou of jouw werkgever, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing binnen het kader van de relevante wetgeving.
4. OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
4.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
5. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
5.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
- of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
- de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
- bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
- aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van jouw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
- overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek.
Voor vragen over de inhoud van dit Privacy statement of overleg ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen we zijn te bereiken via info@bostdorp.nl of telefonisch 06-51687117.
5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.
6. BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS
6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.
7. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze dienstverlening aan jou of je werkgever.
7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou of je werkgever verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
- je werkgever of eventueel een opleidingsintermediair waar je werkgever mee samenwerkt, dit in geval de inschrijving voor een opleiding via de werkgever verloopt;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener, eventuele partijen die testgegevens voor ons verwerken of, binnen het kader van de relevante wetgeving, ons marketingbureau;
- trainers/adviseurs die voor ons opleidingen uitvoeren.
7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.
8. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACY STATEMENT
8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.
9. GEBRUIK COOKIES OP DE WEBSITE VAN BOSTDORP TRAINING EN COACHING
9.1 Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De website van Schoonderwoerd maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Escape Factory B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik."
10. KLACHTRECHT
10.1 Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan contact met ons: Info@bostdorp.nl of bel ons 06-51687117.
10.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu